ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις, ανεγέρσεις, επεκτάσεις και κατασκευές σε ξενοδοχειακές μονάδες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Βιοτεχνίες - Εμπορικοί και επαγγελματικοί χώροι - Αγροκτιν/κές μονάδες - Εγκατ/σεις υγείον. ενδ/τος...

 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΠΟΛΥΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εκτός από επαγγελματική χρήση, τα μεταλλικά κτίρια καθιερώνονται όλο και περισσότερο ως χώροι κατοικίας / πολυώροφων κατοικιών.

 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμμικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους.

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΙ ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ Ο.Ε  είναι μια εταιρία που κατασκευάζει μεταλλικά, σύμμεικτα κτίρια και ειδικές κατασκευές σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σε εμάς θα βρείτε την μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη γκάμα από  ανοξείδωτες κατασκευές για όλες τις χρήσης.

 
Powered by Phoca Gallery